Ensian-familien

Denne familie omfatter i Danmark 5 arter/underarter af Ensian samt 3 arter af Tusindgylden. Herunder kan du se billeder af dem alle bortset fra en enkelt art af Tusindgylden.

Billederne af plantearterne på denne side vises i denne rækkefølge:

 • Klokke-Ensian
 • Bredbægret Ensian
 • Baltisk Ensian
 • Smalbægret Ensian
 • Eng-Ensian
 • Mark-Tusindgylden
 • Strand-Tusindgylden

8.1.1. KLOKKE-ENSIAN 1

KLOKKE-ENSIAN, Østerild Plantage 12-8-2012. ps. rz

Herover: 2 billeder af KLOKKE-ENSIAN (G. pneumonanthe) (Frøstrup Hede, 2008 & Østerild Plantage, 2012 (med æg af sommerfuglen Ensian-Blåfugl))

8.1.2. BREDBÆGRET ENSIAN 2

Herover: BREDBÆGRET ENSIAN (G. campestris ssp.campestris) (Valbjerg Sande, Thy, 2001)

BALTISK ENSIAN, Mulbjerge 21-8-2016. ps. rz

BALTISK ENSIAN, Mulbjerge. 23-9-2015. ps. rz

Herover: 2 billeder af BALTISK ENSIAN (G. campestris ssp. baltica) (Mulbjerge, 2016 & 2015)

SMALBÆGRET ENSIAN, Febbersted. 27-8-2016. ps.rzSMALBÆGRET ENSIAN, Febbersted, 27-8-2016. ps.rz

Herover: 2 billeder af SMALBÆGRET ENSIAN (G. amarella) (Febbersted ved Hanstholm, 2016)

ENG-ENSIAN, Holmkær 21-8-1999. cr

Herover: ENG-ENSIAN (G. uliginosa) (Holmkær, Thy, 1999)

Herunder følger billeder af to arter af slægten Tusindgylden.

MARK-TUSINDGYLDEN, Høvblege, Møn 11-7-22013. ps.rz

Herover: MARK-TUSINDGYLDEN (C. erythraea) (Jydelejet, Møns Klint, 2013)

Herunder: 3 billeder af STRAND-TUSINDGYLDEN (C. littorale):

STRAND-TUSINDGYLDEN, Bønnerup Strand 27-8-2017. ps.rzSTRAND-TUSINDGYLDEN, Bønnerup Strand, 27-8-2017. ps. rz

STRAND-TUSINDGYLDEN, Holmkær, 4-7-2000. cr.rz

Herover: 3 billeder af STRAND-TUSINDGYLDEN (C. littorale) (Bønnerup Strand, 2017 (2 øverste) & Holmkær, Thy, 2000 (nederste))

 

 

 

 

 

Advertisement