Orkidé-familien (Wild Orchids of Denmark)

Alle arter i orkidé-familien er fredede i Danmark og må således hverken plukkes eller graves op. Mange af arterne er sjældne eller ekstremt sjældne, og mange af dem har kun ganske få voksesteder i Danmark.

47 arter og underarter af vilde orkidéer er til dato (2010) kendt fra Danmark. En markant og velkendt gruppe af de danske orkidéer er de såkaldte gøgeurter. Heraf findes der i Danmark 5 egentlige arter og derforuden 9 underarter (subspecies = subsp. = ssp.). Vi har således p.t. i alt 14 arter/underarter af gøgeurter i Danmark.

På denne side kan du se billeder af følgende arter af vilde orkidéer, som alle forekommer eller har forekommet i Danmark. Billederne er alle taget af undertegnede og vises i denne rækkefølge:

 • Maj-Gøgeurt
 • Plettet Gøgeurt
 • Salep-Gøgeurt
 • Hylde-Gøgeurt
 • Bakke-Gøgeurt
 • Tyndakset Gøgeurt
 • Skov-Gøgeurt
 • Stor Gøgeurt
 • Purpur-Gøgeurt
 • Vendsyssel-Gøgeurt
 • Kødfarvet Gøgeurt
 • Klit-Gøgeurt
 • Hvidgul Gøgeurt 
 • Thy-Gøgeurt
 • Priklæbet Gøgeurt
 • Ridder-Gøgeurt
 • Skov-Gøgelilje
 • Bakke-Gøgelilje
 • Langsporet Gøgelilje
 • Sump-Hullæbe
 • Hollandsk Hullæbe
 • Skov-Hullæbe
 • Tætblomstret Hullæbe
 • Hjertebladet Fliglæbe
 • Sværd-Skovlilje
 • Rød Skovlilje
 • Horndrager
 • Koralrod
 • Knærod
 • Hvid Sækspore
 • Mygblomst
 • Pukkellæbe
 • Rederod
 • Fruesko
 • Flueblomst

Slægts-, arts- og underartsnavne samt data om udbredelse i Danmark er baseret på Henrik Ærenlund Pedersen & Niels Faurholdt: “Danmarks vilde Orkidéer” (2010) samt på Per Hartvig: “Atlas Flora Danica”(2015).

Herunder: 3 billeder af MAJ-GØGEURT (D. majalis subsp. majalis). 

MAJ-GØGEURT. WP. ps.rz

MAJ-GØGEURT, Ajstrup 3-6-2016

Herover: 3 billeder af MAJ-GØGEURT (D. majalis subsp. majalis). Vel nok den almindeligste af de danske gøgeurter; vokser især på enge, på fugtig, kalkholdig bund. Øverste foto fra Kielstrup Sø, 2014; 2 nederste fotos fra Ajstrup ved Hadsund, hhv. 2012 & 2016.

Herunder: 2 billeder af PLETTET GØGEURT (D. maculata subsp. maculata). Ikke sjælden i  Nord- og Vestjylland, hvor den vokser på næringsfattig bund, især på heder og i hedemoser. Fotos fra Lundby Hede, 2015.

PLETTET GØGEURT, ps. rz

PLETTET GØGEURT, ps. rz


JKO Orchis morio 00256. rz.WP

Herover: 2 billeder af SALEP-GØGEURT (A. morio). Meget sjælden; findes enkelte steder på overdrev på Sjælland, Bornholm og Samsø. Disse er dog fotograferet på Helgenæs på Djursland i 2004.

Herunder: 1 billede af HYLDE-GØGEURT (D. sambucina). Meget sjælden; kun få lokaliteter på Bornholm, Nordvestsjælland og Djursland, hvor denne er fotograferet i 1991.

BAKKE-GØGEURT, Villestrup Ådal 4-7-2016. ps.rzHerover: 2 billeder af BAKKE-GØGEURT (N. ustulata). Meget sjælden; i Danmark kun kendt fra 2 lokaliteter i Himmerland. De tre eksemplarer på øverste billede er fra Öland i Sverige, 2008; det nederste billede er fra Villestrup Ådal, 2016.

Herunder: På de næste 3 billeder ses TYNDAKSET GØGEURT (O. mascula). Findes hist og her i muldrige løvskove, men er temmelig sjælden. Billederne er fra Lovnkær Skov ved Hadsund, 2016 & 2019 (øverst & midti) og Havkær Skov ved Hadsund, 2006 (nederst).

TYNDAKSET GØGEURT, Lovnkær 16-5-2019 ps rz

TYNDAKSET GØGEURT, V. Lovnkær 29-5-2016. ps.rz

Herover: 1 billede af SKOV-GØGEURT (D. maculata subsp. fuchsii). Findes hist og her på overdrev og i skove på Lolland, Falster og Møn. Disse er fra Tiveden Nationalpark i Sverige, 2010.

STOR GØGEURT, Staksrode Skov 4-6-2016STOR GØGEURT, Staksrode Skov 4-6-2016 (2)

Herover: 2 billeder af STOR GØGEURT (O. purpurea). Meget sjælden; findes kun ved Vejle Fjord, på Vestfyn og på Møn. En imponerende plante, som kan blive op til 80 cm høj. Disse er fra Staksrode Skov ved Vejle Fjord, 2016.

Herunder:  Yderligere 2 billeder af STOR GØGEURT (O. purpurea).  Begge fra Staksrode Skov ved Vejle Fjord, 2006.

JKO Orchis purpurea 00437. rz

Herover og herunder: I alt 2 billeder af PURPUR-GØGEURT (D. majalis subsp. purpurella). Findes enkelte steder på næringsrige enge i Nord- og Vestjylland inkl. Rømø, men er i øvrigt meget sjælden. Billedet herover er fra Saltum i Vendsyssel, 1994; billedet herunder er fra Kongshøj Skov i Gug ved Aalborg, 2016.

PURPUR-GØGEURT, Kongshøj Skov 25-6-2016. ps.rz

Herunder: VENDSYSSEL-GØGEURT (D. majalis subsp. purpurella var. cambrensis), som er en varietet af Purpur-Gøgeurt. Denne varietet er meget sjælden og lokal og forekommer kun i klitlavninger og kalkkær i Nordjylland, bl.a. ved Kærsgård Strand, hvor denne er fotograferet i 2006.

(2)

Herunder: 2 billeder af KØDFARVET GØGEURT (D. incarnata subsp. incarnata). Ret udbredt og ikke sjælden på enge, i væld og i kær mange steder i landet. Disse er fra hhv. Lovns-halvøen, 2015 og Kærsgård Strand i Vendsyssel, 2006.

KØDFARVET GØGEURT, Skovbakker, Lovns 20-6-2015. ps.rz

KØDFARVET GØGEURT, Kærsgård Strand 17-6-2006 cr

Herunder: På billedet herunder ses KLIT-GØGEURT (D. incarnata subsp. lobelii). Den er uhyre sjælden i Danmark og vokser kun i enkelte våde klitlavninger ved Nordvestjyllands kyst. Denne er fra Kærsgård Strand, 2014.

Ny DSCN6287

På det næste billede herunder ses HVIDGUL GØGEURT (D. incarnata subsp. incarnata var. ochroleuca), som er en varietet af Kødfarvet GøgeurtDen er meget sjælden og findes kun på ganske få lokaliteter i Danmark. Eksemplaret herunder er fotograferet ved Mariager Fjord nær Hadsund i 2005.

Herover: HVIDGUL GØGEURT (D. incarnata subsp. incarnata var. ochroleuca)

Herunder: 3 billeder af THY-GØGEURT (D. majalis subsp. calcifugiens). Denne underart er endemisk og findes i hele verden kun i enkelte hedekær i Thy i Danmark. Billederne herunder er fra Vullum Sø i Thy, 2017.

THY-GØGEURT, Vullum Sø 17-6-2017. ps.rzTHY-GØGEURT, Vullum Sø, 17-6-2017. ps.rzTHY-GØGEURT, Vullum Sø. 17-6-2017. ps.rz

Herover: 3 billeder af THY-GØGEURT (D. majalis subsp. calcifugiens)

Herunder følger 2 billeder af underarten PRIKLÆBET GØGEURT (D. majalis subsp. integrata). Meget sjælden på næringsrige enge; kun kendt fra ganske få lokaliteter i Jylland, på Fyn og på det østlige Sjælland. Disse er fotograferet ved Sjørup nær Farsø i Vesthimmerland, hhv. 2015 & 1989.

PRIKLÆBET GØGEURT, Sjørup Sø v. Farsø 21-6-2015. ps.rz

Untitled-Scanned-11

Herunder til sidst blandt gøgeurterne en art, som ganske kortvarigt optrådte i Danmark: RIDDER-GØGEURT (O. militaris), som første gang blev fundet i Danmark ved Mariager Fjord i 1981, og som sidste gang blev set i 1989. Billedet herunder er fra Öland i Sverige, 2008, hvor arten er ganske talrig.

RIDDER-GØGEURT. rz

Herefter følger nogle arter fra orkidé-familien, som ikke er gøgeurter.

SKOV-GØGELILJE, Skovbakker, Lovns 20-6-2015. ps.rz

Herover: SKOV-GØGELILJE (P. chlorantha). Arten forekommer spredt over det meste af landet, Vestjylland dog undtaget. Denne er fra Lovns-halvøen i Vesthimmerland, 2015.

BAKKE-GØGELILJE, Kærsgård Strand 5-7-1991

Herover: BAKKE-GØGELILJE (P. bifolia subsp. bifolia). Arten kendes fra den foregående art på, at støvbærerne her er tæt samlede, mens de på Skov-Gøgelilje er adspredte. Kærsgård Strand, 1991.

LANGSPORET GØGELILJE, Staksrode Skov 3-6-1995. ps.rz

Herover: LANGSPORET GØGELILJE (P. bifolia subsp. latiflora). En meget sjælden art, som kun forekommer i nogle få østjyske skove og i en skov på Sjælland. Disse er fra Staksrode Skov ved Vejle Fjord, 2006.

På de næste 2 billeder ses den ret sjældne orkidé, SUMP-HULLÆBE (E. palustris). Forekommer på kalkrige enge og i væld både i Jylland og på Øerne. Første billede fra Høvblege, Møn, 2013; næste billede fra Öland, Sverige, 2006.

DSCN5531, WP, ps, rz

Herunder følger et billede af HOLLANDSK HULLÆBE (E. helleborine subsp. neerlandica). Denne underart (nært beslægtet med Skov-Hullæbe (se den følgende art)) kendes i Danmark kun fra den jyske vestkyst fra Harboøre til Skagen, samt fra en lille, isoleret bestand på Rømø. Denne er fotograferet i Rubjerg Knude Klitplantage i 2004.

HOLLANDSK HULLÆBE, Rubjerg Knude 8-8-2004. ps. rz

Herover: HOLLANDSK HULLÆBE (E. helleborine subsp. neerlandica).

SKOV-HULLÆBE, Østerlarsker Plantage 6-8-1989SKOV-HULLÆBE, Østerlarsker Plantage, 6-8-1989 ps

Herover: 2 billeder af SKOV-HULLÆBE (E. helleborine supsp. helleborine). Mest udbredt mod sydøst i Danmark, på øerne og i det sydøstlige Jylland. Disse er fra Østerlarsker Plantage på Bornholm i 1989.

Herunder: TÆTBLOMSTRET HULLÆBE (E. purpurata).

TÆTBLOMSTRET HULLÆBE, Haslund Skov 19-8-2001. ps.rz

Herover: TÆTBLOMSTRET HULLÆBE (E. purpurata). En temmelig sjælden art, som har sine fleste lokaliteter i Østjylland. Disse er fra Haslund Skov syd for Randers, 2001.

Hjertebladet Fliglæbe, Tversted Plantage 2-7-2005Hjertebladet Fliglæbe, Tversted Plantage 2-7-2005 (1)

Herover: 2 billeder af HJERTEBLADET FLIGLÆBE (N. cordata). En lille, spinkel  og sjælden art, med flest lokaliteter i det nordlige Jylland. Tversted Plantage, 2005.

Den følgende art, SVÆRD-SKOVLILJE (C. longifolia), er yderst sjælden i Danmark og kun kendt fra få lokaliteter i flere landsdele. Denne er fotograferet på Öland i Sverige i 2008:

Sværd-Skovlilje, ps, rz

Herunder følger endnu en Skovlilje-art, RØD SKOVLILJE:

RØD SKOVLILJE, Himmerland, 23-7-1991RØD SKOVLILJE, Himmerland 23-7-1991

Herover: 2 billeder af RØD SKOVLILJE (C. rubra). En særdeles sjælden art med kun ganske få lokaliteter i Danmark, bl. a. på  Møn. Denne er fotograferet i nærheden af Rold Skov i Himmerland i 1991.

Dernæst følger 2 billeder af den meget sjældne orkidé, HORNDRAGER (A. pyramidalis), som ud over et fund på Sjælland kun findes på et enkelt overdrev nær ved Møns Klint, hvor disse to billeder er taget i 2013:

DSCN5556, WP, ps, rzDSCN5557, WP, ps, rz

Herunder: Den sjældne art KORALROD (C. trifida), som er en af de arter, der har været i fremgang i Danmark de seneste år. Den kendes især fra Nordvestjylland, men forekommer også i bl.a. Nord- og Midtjylland. Eksemplaret her er fra Læsø Klitplantage, 1990.KORALROD, Læsø Klitplantage 11-5-1990. ps

Den næste art herunder hedder KNÆROD (G. repens), som vokser bl.a. på mosbund i fyrreskove, især på Bornholm. Også kendt som en sjældenhed på Sjælland og i Nord- og Vestjylland. Denne er fra Tversted Plantage i Nordjylland, 2013:

Tversted Klitplantage 26-7-2013, ps

Herunder ses den meget sjældne art HVID SÆKSPORE (P. albida). Arten er uhyre sjælden og i tilbagegang. Den kendes i dag kun fra ganske få voksesteder i det østlige Jylland. Eksemplarerne herunder er fra Villestrup Ådal i Himmerland, 2000.

HVID SÆKSPORE, Villestrup Ådal 11-6-2000.ps.rz

Herover: HVID SÆKSPORE (P. albida).

MYGBLOMST, Kærsgård Strand 19-6-1988MYGBLOMST, Kærsgård Strand, 19-6-1988

Herover: 2 billeder af MYGBLOMST (L. loeselii). En meget sjælden art med flest voksesteder på Sjælland, men også enkelte i det nordlige Jylland, hvor disse er fotograferet. Kærsgård Strand, 1988.

PUKKELLÆBE, Kærsgård Strand, 5-7-1991PUKKELLÆBE, Kærsgård Strand 5-7-1991

Herover: 2 billeder af PUKKELLÆBE (H. monorchis). Ligeledes en særdeles sjælden art med kun få lokaliteter i det nordlige Jylland og på Sjælland. Kærsgård Strand, 1991.

Herunder: REDEROD (N. nidus-avis). Arten findes spredt i det østlige Jylland og på øerne, men den er ikke almindelig. Denne er fra Staksrode Skov ved Vejle Fjord, 2016.

REDEROD, Staksrode Skov 4-6-2016

Herover: REDEROD (N. nudus-avis).

Herunder følger 4 billeder af den imponerende FRUESKO (C. calceolus), som i Danmark kun vokser vildt på én lokalitet i Himmerland, hvorfra disse 4 billeder fra 2007 stammer:

FRUESKO 00254 rzFRUESKO 00253, rz

Herover og herunder: FLUEBLOMST (O. insectifera). Forekommer i Danmark kun på én lokalitet på Sjælland; disse er fotograferet i 2008 på Öland i Sverige, hvor arten er ganske talrig.

Advertisement

Et svar til Orkidé-familien (Wild Orchids of Denmark)

 1. Hanne siger:

  Hold da op. Det er fine billeder du har af orkideer.
  Min datter, min veninde og jeg er i de sidste år begyndt at rejse rundt og finde de danske orkideer. Så jeg ved, hvor krævende/sjovt/spændende det er, at dokumentere. Må vist også lige se på dine sommerfugle 2018 🦋

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s