Året 2013 i sommerfuglebilleder

På de to fotos herunder ses en af Danmarks allersjældneste sommerfugle, Spejl-Bredpande (H. morpheus).

DSC_0144 WP, ps, rzDSC_0125 WP, ps, rz

Spejl-Bredpande forekommer kun på det sydlige Falster, og det kun gennem de seneste cirka tre år. Desværre står det enhver frit for årligt at indfange og dræbe et eksemplar af Spejl-Bredpande. Efter min mening burde det være ubetinget forbudt at indsamle og dræbe så sjældne dyr fra den danske fauna. Det er beskæmmende, at man her i Danmark – i modsætning til i de fleste andre lande –  ikke er i stand til at tage bedre vare på landets allersjældneste dyrearter. Dette forhold gælder ikke blot for Spejl-Bredpande, men også for adskillige andre sjældne danske sommerfuglearter.

Ensian-Blåfugl (M. alcon), som ses på det næste billede, er ligeledes en art, som burde være beskyttet mod indsamling. Arten lever kun på ganske få lokaliteter i Danmark og kun, hvor den sjældne plante, Klokke-Ensian, forekommer, tillige med en ganske særlig myre-art, med hvilken sommerfuglelarven lever i symbiose. Her gælder slet ingen restriktioner: Enhver kan frit indsamle og dræbe alle de Ensian-Blåfugle, man har lyst til. Eksemplaret af Ensian-Blåfugl herunder (en hun) er fotograferet i et hedekær i Thy.

DSC_0396, WP, ps, rz

Herefter følger et billede af en hun af den nært beslægtede Sortplettet Blåfugl (M. arion), som dog er beskyttet af en fredning i såvel Danmark som resten af Europa. Sortplettet Blåfugl forekommer i Danmark udelukkende på én lokalitet, Høvblege på Møn, hvor denne er fotograferet.

DSC_0075 WP, ps

Af øvrige blåfugle-arter har året budt på billeder af bl.a. Bølle-Blåfugl (A. optilete) og Foranderlig Blåfugl (P. idas). Herunder ses først Bølle-Blåfugl fra Asp Hede, og nederst Foranderlig Blåfugl fra Ulsted Rimmer:

DSC_0864 WP, ps, rzDSC_0918 WP, ps, rz

Og så lige endnu en af vores smukke blåfugle-arter, Is-Blåfugl (P. amandus) fra Hals Østermark:

DSC_0891 ps, rz

Fra Lille Vildmose følger her et billede af den sjældne Mose-Randøje (C. tullia):

DSC_0968 WP, ps, rz

Og dernæst herunder to billeder af den lille, smukke sommerfugl, Blåhale (F. quercus), fotograferet på Galgebakken ved Gammel Rye:

DSC_0459

DSC_0462 WP, ps, rz

På billedet herunder ses en af Blåhale‘s nære slægtninge, Guldhale, her fotograferet ved Kielstrup Sø ved Mariager Fjord:

DSC_0699 ps, rz

Herunder følger to repræsentanter for familien Takvinger; først Det hvide C (P. c-album), fotograferet i Hannenov Skov på Falster, og dernæst Tidselsommerfugl (V. cardui), fotograferet i Løvdal Skov ved Mariager Fjord:

DSC_0250, ps, rzDSC_0370 ps, rz

Midt i alle sjældenhederne må man ikke underkende skønheden og elegancen hos selv de almindeligste arter. Her ses fx en af vores meget almindelige dagsommerfugle, Stor Kålsommerfugl (P. brassicae) fra Stenvad på Djursland:

DSC_0528 ps, rz ORIG

I september måned mødte jeg højst overraskende på Lundby Hede den meget sjældne tilflyver fra Sydeuropa, Orange Høsommerfugl:

DSCN5804 Lundby Hede 7-9-2013.ps rz. WP

Med hensyn til natsommerfuglene vil det for mig altid være det optimale at finde dem og fotografere dem i deres naturlige omgivelser om dagen. Det kan for langt de fleste arters vedkommende være en meget vanskelig opgave, men så meget desto større en glæde er det, når det lykkes. Herunder følger et udvalg af årets billeder af danske natsommerfugle. Først et billede af den sjældne og yderst lokalt forekommende Pimpinelle-Køllesværmer (Z. minos), fotograferet på en lokalitet på Sydsjælland:

DSCN5618 WP, ps, rz

Og dernæst to billeder af den endnu sjældnere Timian-Køllesværmer (Z. purpuralis), som i Danmark kun forekommer på en enkelt lokalitet på Møn:

DSC_0005 WP, ps, rz

DSC_0993 WP, ps, rz

 

En ligeledes sjælden art, men fra den modsatte ende af landet, er måleren E. caesiata, her foreviget på en fyrrekvist i Tversted Klitplantage:

DSC_0942 WP, ps, rz

Held skal der til for at finde Det røde Ordensbånd (C. nupta) siddende på en aspestamme om dagen. Men det kan lade sig gøre, som herunder i Lille Vildmose:

Lille Vildmose, 9-8-2013. ps, rz

Den lille, smukke måler herunder hedder C. viridata og er her fotograferet i Tofte Skov i Himmerland:

VIRIDATA, WP, ps, rz

Da det ikke er realistisk at finde samtlige danske arter af natsommerfugle på deres skjulesteder om dagen, må man for at opnå fotos af arterne ty til et hjælpemiddel, som kunne være en lysfælde, som midlertidigt indfanger natsommerfuglene i levende live. Efter fotograferingen kan sommerfuglene igen slippes fri. Fra min egen “levende-lysfælde” følger her til sidst billeder af tre smukke arter: øverst S. fagi, i midten (den sorte) P. fuliginaria, og nederst (den grønne) G. papilionaria.

DSC_0890 ps, rz

DSCN5647 WP, ps, rzDSCN5632 WP, ps, rz

Billederne på denne side udgør kun et lille mindretal af årets høst af sommerfuglebilleder.

Et svar til Året 2013 i sommerfuglebilleder

 1. Erik Steen Larsen siger:

  Flotte billeder! Jeg fotograferer også en hel del selv, netop ved lyslokning af natsommerfugle og efterfølgende levendefotografering næste dag.
  Du har selvfølgelig ret i dine påstande om indsamling af morpheus og alcon. Men heldigvis er det meget begrænset hvad der findes af samlere, der efterstræber disse arter. Begrænseningen med 1 eksemplar af morpheus, er en begrænsning indført af lepidopterologer, og gælder kun medlemmer af de entomologiske foreninger. Alle andre borgere må fange alle dem de vil. Hér gælder ingen begrænsninger.
  Jeg er dog overbevist om, at morpheus nok skal klare sig, da den ikke stiller store krav til habitaten. Værre ser det ud med alcon, der er i tilbagegang. Men tro mig, det skyldes ikke indsamling, men derimod ødelæggelse af artens levesteder. Heldigvis har den en solid bestand på Læsø, der er blandt Europas mest solide.
  Samtidig skyldes den fortsatte eksistens af arion og purpuralis på Høvblege ene og alene en kæmpe indsats af lepidopterologen Per Stadel Nielsen, der i årevis har været primus motor i naturplejen på lokaliteten på Møn.
  Er der et sted man kan se flere af dine billeder?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s