Fredninger af danske sommerfugle

De 6 sommerfuglearter på nedenstående liste er officielt fredede i Danmark:

Untitled-Scanned-02

Hertil må dog føjes, at 3 af arterne for længst er uddøde i Danmark, nemlig Herorandøje, Mnemosyne og Stor Ildfugl. (Der blev dog observeret et enkelt eksemplar af Stor Ildfugl i Danmark i 2015. Den seneste observation før 2015 er fra 1955.)

Der er således kun 3 af nutidens hjemmehørende danske sommerfuglearter, som er fredede og således ikke må indsamles: Hedepletvinge, Sortplettet Blåfugl samt Natlyssværmer.

Ud over de officielle fredninger har de danske insektforeninger i fællesskab vedtaget følgende populationsbeskyttelser i form af indsamlingsforbud gældende særligt truede arter, som det fremgår af denne tabel:

Untitled-Scanned-01

(Kilde: “Fund af storsommerfugle i Danmark, 2015”, udgivet af Lepidopterologisk Forening, København.)