“Spindere” (Øvrige familier)

Betegnelsen “spindere” bruges traditionelt om de arter af natsommerfuglene, som hverken er ugler eller målere. Navnet hentyder til, at mange af arternes larver spinder en silkekokon, før de forpupper sig.

Arterne opdeles i dag i 14 familier og er meget forskellige, så det er ikke realistisk at give en fælles typebeskrivelse. Men de fleste “spindere” er kraftigt byggede og har en hurtig flugt. De fleste arter flyver om natten, men nogle arter flyver også om dagen.

Arternes tilhørsforhold til de enkelte familier er gennem årene hyppigt blevet ændret i takt med resultaterne af ny forskning. Og det er ikke utænkeligt, at der fremover vil forekomme flere ændringer.

Den senest definerede familie hos spinderne er familien Erebidae, som bl.a. rummer arterne i de tidligere familier, Arctiidae (Bjørnespindere & Lavspindere) og Lymantriidae (Penselspindere m. fl.), samt flere arter, som tidligere henregnedes til familien Noctuidae (Ugler), bl.a. ugleslægten Catocala (Ordensbånd).

Videnskabelige navne og familietilhørsforhold er i overensstemmelse med Ole Karsholt og Per Stadel Nielsen: “Revideret fortegnelse over Danmarks Sommerfugle” (2013).

På de hertil hørende 9 undermenupunkter kan du se billeder af forskellige arter af “spindere” fra 12 af de 14 familier.

 

 

 

 

Advertisement