Natpåfugleøjer & Birkespinder & Dumi (Saturniidae & Endromidae & Brahmaeidae)

De 3 små familier, som behandles på denne side, er i Danmark kun repræsenteret ved henholdsvis 2, 1 og 1 art.

1. NATPÅFUGLEØJER (SATURNIIDAE)

NATPÅFUGLEØJE, han og hun

Herover: S. PAVONIA (Natpåfugleøje) han og hun i parring (Råbjerg Mose, 2012)

PAVONIA, Sandmosen 25-5-2009. rz

Herover: S. PAVONIA (Natpåfugleøje) hun (Sandmosen, 2009)

NATPÅFUGLEØJE, Lille Vildmose 4-6-2021 rz4

Herover: S. PAVONIA (Natpåfugleøje) hun (Lille Vildmose, 2021)

Aglia tau,

Herover: AGLIA TAU (Sømplet) han (Rosenholm Skov, 2006)

TAU, Mejlgård Skov 7-5-2000

Herover:  AGLIA TAU (Sømplet) han og hun i parring (Mejlgård Skov, 2000)

2. BIRKESPINDERE (ENDROMIDAE)

VERSICOLORA, Hals Mose 13-4-2007

Herover: E. VERSICOLORA (Birkespinder) han (Hals Mose, 2007)

VERSICOLORA, Hals Nørreskov, 25-4-1987

Herover: E. VERSICOLORA (Birkespinder) han og hun i parring (Hals Nørreskov, 1987). Arten forekommer kun få steder i Danmark, i Nordsjælland, i det østlige Vendsyssel og på Læsø.

3. LØVETANDSSPINDERE (BRAHMAEIDAE)

DUMI, Tibirke Bakker 10-10-1971

Herover: LEMONIA DUMI (Løvetandsspinder) hun (Tibirke Bakker, 1971). Arten er meget sjælden i Danmark og forekommer formentlig kun på Melby Overdrev i Nordsjælland.

Advertisement