Klassisk musikquiz

Siden juni 1984 har jeg haft den fornøjelse af deltage i en privat klassisk musikquiz sammen med to af mine venner, et ægtepar fra Klarup. Quizzen har løbet uafbrudt siden 1984, men vi er kun quiz-aktive i vinterhalvåret fra oktober til april.

Uddrag af cirka 1.700 værker, fordelt på talrige kendte og mindre kendte komponister, har vi til dato (2017) gensidigt givet hinanden som opgaver i quizzen, – i de første år på kassettebånd, og i de seneste mange år på cd’er. Oftest består en opgave af kun en enkelt sats eller blot nogle få minutters uddrag af det pågældende værk. Alle musikstykkerne er hentet i vores respektive private samlinger af musik.

Opgaven i quizzen er at finde frem til komponisten og værkets titel. Som hjælp hertil anvender vi – ud over vores egne plader, kassettebånd og cd’er – i høj grad internettet, hvor Google, Youtube og netbaserede opslagsværker er fremragende redskaber. Men også vores egne til formålet udarbejdede systematiske lister over klassiske komponister, som du kan finde på et andet undermenupunkt under punktet “Musik” på denne hjemmeside, er meget nyttige hjælpemidler.

Da opgaven ofte kan være vanskelig trods anvendelse af både Google, Youtube, Grove Online og andre opslagsværker, kan vi yderligere hente hjælp hos hinanden, idet vi kommunikerer frem og tilbage via e-mail om opklaringen af hvert enkelt stykke, ét ad gangen. Vi har i mange år “haft lov” at stille 3 ja/nej-spørgsmål til et stykke musik pr. gang, men vi har for nylig begrænset det til højst 2 ja/nej-spørgsmål pr. gang. Alle spørgsmål vil kun blive besvaret med et ja eller et nej, hvorefter man kan fortsætte med 2 nye spørgsmål, indtil opgaven er løst. Der gives ingen point; der er ingen vinder. Det er ikke nogen konkurrence, men kun en utroligt inspirerende leg.

På de to links herunder kan du se to eksempler på “svar-ark” vedrørende en opgave fra hver side: En af mine vanskelige opgaver fra 2007, og en af mine modspilleres opgaver fra 2009, som de klarede en hel del lettere. Betegnelserne JKO og KEA er mine og mine “modspilleres” initialer.

eksempel-paa-quiz-ark 

Eksempel på quiz-ark 2

På det følgende link kan du se en komplet liste over alle de værker, som har været givet som opgaver i vores musikquiz i perioden fra 1984 til 2016:

1-quizliste-ar-47-4-ro-41-7-20-11-2016 

Skulle nogen, som læser dette, have lyst til at lege klassisk musikquiz, kan jeg på det varmeste anbefale at gå i gang! Det kræver selvfølgelig et minimum af kendskab til det klassiske repertoire, men det er uhyre underholdende og tilmed yderst inspirerende, idet det er uundgåeligt, at man får kendskab til megen for én selv hidtil ukendt og ofte fantastisk musik.

Til sidst følger herunder to links til oversigter over indholdet af to quizrunder fra 2016, en med mine opgaver til mine venner, benævnt AR 46, og en med mine venners opgaver til mig, benævnt RO 40. (Betegnelserne AR og RO stammer helt tilbage fra quizzens første dage, da vi nummererede vores kassettebånd – og senere cd’er – til hinanden med hhv. ARabertal og ROmertal.)

ar-46 

ro-40

mqz

Reklamer