Klassisk musikquiz

Siden juni 1984 har jeg haft den fornøjelse af deltage i en privat klassisk musikquiz sammen med to af mine venner, et ægtepar fra Klarup. Quizzen har løbet uafbrudt siden 1984, men vi er kun quiz-aktive i vinterhalvåret fra oktober til april.

Opgaven i quizzen er at finde frem til komponisten og værkets titel. Som hjælp hertil anvender vi – ud over vores egne plader, kassettebånd og cd’er – i høj grad internettet, hvor Google, YouTube og netbaserede opslagsværker er fremragende redskaber. Men også vores egne til formålet udarbejdede systematiske lister over klassiske komponister, som du kan finde på et andet undermenupunkt under punktet “Musik” på denne hjemmeside, er meget nyttige hjælpemidler.

Da opgaven ofte kan være vanskelig trods anvendelse af både Google, YouTube, Grove Online og andre opslagsværker, kan vi yderligere hente hjælp hos hinanden, idet vi kommunikerer frem og tilbage via e-mail om opklaringen af hvert enkelt stykke, ét ad gangen. Hvert musikstykke har sit eget “journalark” på e-mail’en. Vi har lov at stille højst tre ja/nej-spørgsmål til et stykke musik pr. gang. Alle spørgsmål vil kun blive besvaret med et ja eller et nej, hvorefter man kan fortsætte med nye spørgsmål i næste runde, indtil opgaven er løst.

Kun to ting er ikke tilladt i opklaringsfasen: Man må ikke placere quiz-cd’en i en computer eller pc, da denne vil kunne vise såvel komponistens navn som værkets titel på skærmen. Og man må ikke benytte den app til telefonen, som hedder SHAZAN: Ved at afspille blot få sekunder af musikken foran mobiltelefonen med denne app, vil den kunne vise komponistnavn og værktitel på skærmen. 

Uddrag af cirka 1.800 klassiske værker, fordelt på talrige kendte og mindre kendte komponister, har vi til dato (december 2020) gensidigt givet hinanden som opgaver i quizzen, – i de første år på kassettebånd, og i de seneste mange år på cd’er. En opgave består normalt kun af en enkelt sats eller del af det pågældende værk. Musikken til quizzen vælger vi i vores respektive private samlinger af gennem mange år indkøbte klassiske cd’er.

Der gives ingen point; der er ingen vinder! Det er ikke nogen konkurrence, men kun en utroligt inspirerende leg, som uundgåeligt medvirker til, at man lærer megen spændende og hidtil ukendt musik at kende.

På de to links herunder kan du se to eksempler på “svar-ark”, begge fra 2019, vedrørende opklaringsarbejdet med en opgave fra hver side. Først en side vedrørende opklaringen af en opgave fra mig til mine “modspillere”. Som det fremgår, er det nogle særdeles kyndige og dygtige “modspillere”, jeg har:

AR 49 – 3 – WP 

Dernæst en side vedrørende opklaringen af en opgave fra mine “modspillere” til mig:

RO 43 – 3 – WP

Betegnelserne JKO og KEA på ovenstående ark er mine og mine “modspilleres” initialer.  

Skulle nogen, som læser dette, have lyst til at lege klassisk musikquiz, kan jeg på det varmeste anbefale at gå i gang! Det kræver selvfølgelig et minimum af kendskab til det klassiske repertoire, men det er uhyre underholdende og tilmed yderst inspirerende og lærerigt, idet det er uundgåeligt, at man får kendskab til megen for én selv hidtil ukendt og ofte fantastisk musik.

Til sidst følger herunder to links til oversigter over indholdet af to quizrunder fra 2016, en med mine opgaver til mine “modspillere”, benævnt AR 46, og en med mine “modspilleres” opgaver til mig, benævnt RO 40. (Betegnelserne AR og RO stammer helt tilbage fra quizzens første dage, da vi nummererede vores kassettebånd – og senere cd’er – til hinanden med hhv. ARabertal og ROmertal.)

AR 46 

RO 40 

mqz

Advertisement